Tvättning av händer innan och efter måltid

De lärda har två åsikter huruvida det är föreskrivet att tvätta händerna innan och efter måltiden. Det finns de som rekommenderade det och det finns de som inte rekommenderade det och till dem hör Sufyân ath-Thawrî. Abû Dâwûd nämnde att han föraktade att man tvättar händerna innan måltiden. Ibn-ul-Qayyim sade:

“De två åsikterna finns hos Ahmad och andra. Den mest korrekta är att det inte är rekommenderat.”

Detta gäller emellertid i fall händerna inte är smutsiga. Annars finns det inget som tillåter att säga att det inte är föreskrivet. På detta vis tolkas al-Khallâls rapportering från Abû Bakr al-Marwadhî som sade:

“Jag såg Abû ´Abdillâh – Ahmad bin Hanbal – tvätta händerna före och efter maten även om han hade tvått sig.”

Slutsats: Den omnämnda tvättningen hör inte till dyrkan eftersom det inte finns något autentiskt bevis för det. Däremot hör det till det begripliga. Det innebär att det är föreskrivet att tvätta händerna vid behov och inte annars.