Tvättning av coronasmittade lik

´Allâmah ´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd

https://www.youtube.com/watch?v=RGdGhrsp6Lo

Fråga: Ska personen som dör till följd av coronaviruset tvättas då smittorisken är mycket hög?

Svar: Vidrörning är ett faktum i alla fall då de bär liken till begravningsplatserna. Alltså är vidrörning ett faktum. Skulle de befara smitta på grund av tvättning och vidrörning, får de utföra Tayammum på liket.