Tvångstankarnas kännetecken

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 155

De lärde säger att myckna tvivel ska ignoreras eftersom de är tvångstankar. Vad som kännetecknar myckna tvivel är att en människa kan knappt två sig eller be utan att hon börjar tvivla på sin tvagning respektive bön. Det är tvångstankar som ska ignoreras. Därmed lämnar hon det hon tvivlar på för det hon inte tvivlar på.

Ett annat exempel är personen som har orenhet på sina kläder och tvättar bort den. Därefter börjar han tvivla om den verkligen försvann eller inte varefter han tvättar dem en andra gång. Ty enligt denne är kläderna orena i grund och botten och borttagningen av orenheten är bara en spekulation. Undvik sådana tvivel, gå tillbaka till grundprincipen och tvätta dina kläder tills du är övertygad om eller anar starkt att orenheten är borta.