Tvångstankarna tröttar bara ut deras offer

Fråga: När en person tvår sig får han tvångstankar om att han inte har tvättat naglarna, hälarna eller fötterna. Får han ignorera dem?

Svar: Vissa lider av många tvivel. Varje gång han tvår sig tvivlar han huruvida han har tvättat en viss kroppsdel helt eller inte. Han skall ignorera de tankarna. Det är mödosamt att ta hänsyn till alla tvivel om de är många. Men om vi skulle säga att det är ett relevant tvivel, så får han handla utmed det tvivlet och avvärja det med övertygelse.

Fråga: Om han inte vet hur många gånger han har tvättat?

Svar: Det betyder att han har tvångstankar. Han kommer bara att fortsätta tvivla.

Fråga: Det kan hända att han läser vissa verser flera gånger och detsamma gäller i Tashahhud.

Svar: Det är helt klart tvångstankar. Jag anser att han skall ignorera dem. Annars kommer han att trötta ut sig. Satan kommer att ge honom tvivel om bönen och till och med om Allâh (´azza wa djall). Han börjar kanske tvivla på Allâh. Han börjar kanske tvivla på sin hustru; har han skilt sig från henne eller inte? Han är ålagd att ignorera det.

Fråga: Hur då?

Svar: Han skall inte bry sig om tvivlen.

Fråga: Får han upprepa vissa verser?

Svar: Aldrig. En gång räcker. Om han börjar tvivla på läsningen skall han bara ignorera tvivlet.