Tvångstankarna börjar med tvagningen

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Ishâq bin Ibrâhîm bin Muflih al-Maqdisî al-Hanbalî
Källa: Masâ’ib-ul-Insân min Makâ’id-ish-Shaytân, sid. 200-201

 

Ibrâhîm an-Nakha´î sade:

”En överdriven tvagning är från Satan. Om det hade varit bra skulle Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare varit de första som gör så.”

Ibrâhîm at-Taymî sade:

”Tvångstankarna börjar med tvagningen.”

´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi Sa´d när han stod och tvagade sig. Han sade: ”Sa´d! Vad är detta för slöseri?” Sa´d sade: ”Finns det slöseri i tvagningen?” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ja, om du så skulle stå vid en rinnande flod.”

Rapporterad av Ahmad och Ibn Mâdjah och i berättarkedjan finns Ibn Lahî´ah.

Sålunda skall den tvagande personen trappa ned på två saker:

1 – Avsikten. Jag har sett människor med tvångstankar sitta vid vattenbehållaren från gryningen till soluppgången för att få rätt avsikt samtidigt som bönens tid går ut.

2 – Tvättningen och gnuggningen av kroppsdelarna och att det görs upprepande gånger. Vissa människor sköljer mun och näsa 50 gånger och anser att de fortfarande inte har handlat utmed Sunnah. Vi ber Allâh om förlåtelse och sundhet.