Tvångstänkaren är Satans offer

Tvivelsutan är det Satan som kallar till tvångstankar. De drabbade lyder Satan, besvarar hans kall och följer hans order. Samtidigt vänder de ryggen åt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och väg. Om de hade tvått sig eller badat såsom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde sig och badade, skulle de varken tyckt att de har blivit rena eller lämnat det orena tillståndet. Om inte okunnighet hade varit en ursäkt skulle de ansetts motstrida Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde sig med en Mudd1 vatten och badade med en Sâ´2 vatten. Tvångstänkaren tycker att det inte ens räcker för att tvätta händerna.

Det har rapporterats autentiskt att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde sina kroppsdelar en gång var och tvådde dem inte mer är tre gånger var. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade rentav om den som tvättar dem fler än tre gånger:

”Han har gjort dåligt ifrån sig, överskridit och varit orättvis.”

Enligt sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har tvångstänkaren gjort dåligt ifrån sig, överskridit och varit orättvis. Hur skall han närma sig Allâh om han gör dåligt ifrån sig och överskrider gränserna?

1Ahmad an-Nadjmî sade:

”En Mudd motsvarar 600 gram.” (Fatâwâs-Siyâm, sid. 62)

2Ibn Bâz sade:

”En Sâ´ motsvarar ungefär tre kilogram.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (3/97)