Tvångstankar och fantasier om Allâhs essens

Fråga: Jag är en religiös ungdom som alltid drabbas av en sak, nämligen tvångstankar och fantasier om Allâhs (´azza wa djall) essens. Syndar jag på det viset?

Svar: Om du börjar uppleva det så skall du sluta med att tänka på det och be Allâh skydda dig mot den fördömde Satan. Med Allâhs tillstånd kommer det att upphöra.