Tvångstankar eller säkerhetsåtgärder?

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/121)

Om tvångstänkarna säger att deras resonemang är enkom säkerhetsåtgärder och inga tvångstankar, säger vi att de kan kalla sina resonemang bäst de vill. Dock ställer vi följande fråga: Handlar en sådan person enligt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares praxis eller inte? Om de säger att han handlar utmed deras praxis, ljuger de rakt av. De blir tvungna att medge att han inte gör det varför de inte nyttas av vad de kallar sitt resonemang för. Det påminner bara om dem som byter namn på sina synder; vissa kallar sprit för andra namn, somliga kallar ränta för handel, andra kallar förlovande giftermål som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade för äktenskap och åter andra kallar hastiga böner som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ogiltigförklarade för underlättnad och så vidare. På samma sätt kallas religiös överdrift och tillgjordhet för säkerhetsåtgärd. Nyttig säkerhetsåtgärd går emellertid ut på att handlaren handlar enligt Sunnah och undviker allt som går emot den. Det är sann säkerhetsåtgärd. Den som lämnar Sunnah anammar inte alls riktig säkerhetsåtgärd.