Tvåhundra dagar att ta igen

Fråga: En femtioårig kvinna lider av diabetes och besväras riktigt mycket av fastan. Trots det fastar hon Ramadhân. Nyligen visste hon inte ens att man inte får fasta under månadscykeln. Följaktligen har hon tvåhundra dagar att kompensera. Vad är domen för dessa dagar sett till hennes sjukdom?

Svar: Om kvinnan skadas av fastan till följd av ålderdom och sjukdom, får hon föda en fattig för varje dag hon inte fastar. Hon får räkna ihop dagarna och föda lika många fattiga. Detsamma gäller nuvarande Ramadhân; om fastan besvärar henne och hon lider av kronisk sjukdom, föder hon en fattig för varje utebliven dag.