Tvagningens plikter och dess tillvägagångssätt

Publicerad: 2010-09-02
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Muqni´ (1/38-44)

 

Dess plikter är sex stycken:

1 – Tvättning av ansikte och till det hör munnen och näsan.

2 – Tvättning av händer.

3 – Strykning av huvud.

4 – Tvättning av fötter.

5 – Ordning utmed Allâhs (ta´âlâ) anvisning.

6 – Föregående kroppsdel får inte torka förrän efterkommande kroppsdel tvättas, vilket är en av Ahmad åsikter.

Avsikten är ett villkor för att all form av rening skall uppnås. Det innebär att man avser att lämna det orena tillståndet eller att uppnå det rena tillståndet som tillåter olika typer av dyrkan.

Lämnar man det orena tillståndet om man avser tvagning inför en rekommenderad handling eller en förnyad tvagning? Här har Ahmad två åsikter

Räcker det om man avser ett rekommenderat bad för ett obligatoriskt syfte? Har här Hanâbilah två åsikter.

Om flera orenheter som ålägger tvagning eller bad samlas i person och han endast avser rening av en orenhet – täcker detta alla andra orenheter också? Här har Hanâbilah två åsikter.

Det är obligatoriskt att ha avsikt inför reningens första obligatoriska handling. Å andra sidan är det rekommenderat att ha avsikt inför reningens rekommenderade handlingar.

Avsikten skall man ha under hela reningen. Men om den skulle utebli under handlingen, är reningen fortfarande korrekt.

Tvagningen sker på följande sätt:

1 – Först avser man.

2 – Därefter nämner man Allâhs namn och tvättar händerna tre gånger.

3 – Därefter sköljer man mun och näsa tre gånger. Det får göras med en, tre eller sex handskopor. Detta är obligatoriskt både under mindre och större renheter. Ahmad har också en åsikt som säger att det endast är obligatoriskt att skölja näsan. Han har också en tredje åsikt som säger att de är obligatoriska under den större orenheten till skillnad från den mindre.

4 – Därefter tvättar man ansiktet tre gånger. På längden tvättar man från hårfästet ned till vad som är under käkarna och hakan tillsammans med skägget. På bredden tvättar man från det ena örat till det andra. Om ansiktet har gles hårväxt på så sätt att man kan se huden, är det obligatoriskt att tvätta huden. Men om huden täcks av hårväxten, räcker det att hårväxten tvättas. Det är rekommenderat att köra sina blöta fingrar genom skägget.

5 – Därefter tvättar man händerna till och med armbågarna tre gånger. Armbågarna ingår alltså i tvättningen.

6 – Därefter stryker man huvudet. Med båda händerna stryker man från huvudets hårfäste bak till nacken. Sedan tar man tillbaka dem till hårfästet. Det är obligatoriskt att stryka hela huvudet inklusive öronen. Ahmad har också en åsikt som säger att det räcker om merparten stryks. Det är inte rekommenderat att göra det mer en än gång. Ahmad har också en åsikt som säger att det är rekommenderat.

7 – Därefter tvättar man fötterna till och med fotknölarna tre gånger. Fotknölarna ingår alltså i tvättningen. Likaså skall man gnugga mellan tårna.

8 – Om man skulle vara lemläst, tvättar man det som är kvar av den kroppsdel som är obligatorisk att tvätta. Om det inte skulle finnas något kvar, slipper man tvätta det.

9 – Därefter lyfter man blicken mot himlen och säger:

“Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena, ingen medhjälpare har Han, och jag vittnar att Muhammad är Hans tjänare och sändebud.”

Det är tillåtet att hjälpa personen och att torka kroppsdelarna. Det är emellertid inte rekommenderat.