Tvagningens djävul

al-Qâsim bin Muhammad bin Abî Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anhum) brukade två sig med en halv Mudd1 eller kanske lite mer.

Ibrâhîm an-Nakha´î sade:

Jag tvår mig två gånger ur en bägare.”

Muhammad bin ´Adjlân sade:

Förståelse inom Allâhs religion handlar om att två sig korrekt och samtidigt spilla lite vatten.”

Imâm Ahmad sade:

Man brukade säga att stort vattenbruk bevisar mannens knappa förståelse.”

al-Maymûnî sade:

Jag brukade använda mycket vatten till tvagning varvid Ahmad sade till mig: ”Abûl-Hasan! Behagas du av att vara sådär?” Följaktligen slutade jag.”

´Abdullâh bin Ahmad sade:

Jag berättade för min fader att jag använder mycket vatten till tvagning. Han förbjöd mig det och sade: ”Käre son! Det sägs att tvagningen har en djävul vid namn Walhân.” Det sade han flera gånger till mig. Han förbjöd mig att använda mycket vatten och sade: ”Käre son! Dra ned på vattnet!”

Ishâq bin Mansûr sade:

Jag frågade Ahmad om att tvätta en kroppsdel fler än tre gånger. Han sade: ”Nej. Vid Allâh! Bara prövade gör sådant.”

Imâm Ahmads lärare Aswad bin Sâlim sade:

Jag var prövad med tvagning. En gång steg jag ned i Tigris för att två mig varpå jag hörde en röst ropa: ”Aswad! Yahyâ återberättade från Sa´îd om att tvagningen ska vara tre gånger. Allt mer än så är avslaget.” Jag vände mig om men såg ingen.”

Abû Dâwûd rapporterade från ´Abdullâh bin Mughaffal som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

I detta samfund ska det uppstå ett folk som överdriver med rening och åkallan.”2

1Imâm Ibn ´Uthaymîn sade:

”En profetisk Sâ´ motsvarar 2040 gram. Alltså motsvarar en Mudd 510 gram.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/110))

2Abû Dâwûd (96) och Ahmad (4/87). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (96).