Tvagningen stryker bort synderna

Publicerad: 2010-08-18
Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)
Källa: Sharh Sahîh Muslim (3/113-114)

 

244 – Abû Tâhir berättade för oss: ´Abdullâh bin Wahb berättade för oss, från Mâlik bin Anas, från Suhayl bin Abî Sâlih, från sin fader, från Abû Hurayrah att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“När den muslimske tjänaren tvår sig och tvättar sitt ansikte, går samtliga synder ut från hans ansikte som hans ögon har tittat på tillsammans med vattnet. När han tvättar sina händer, går samtliga synder ut från hans händer som han tog tag i tillsammans med vattnet. När han tvättar sina fötter, går samtliga synder ut från hans fötter som de gick till tillsammans med vattnet till dess att han går ut ren från synder.”

FÖRKLARING

Med dessa synder menas det små synder och inte stora synder. Detta har angivits tidigare, och det kommer även att antydas längre fram, så länge de inte behandlar stora synder.

I denna hadîth finns ett bevis mot Râfidhah som säger att det endast är obligatoriskt att stryka fötterna.

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord “som han tog tag i” och “som de gick till” betyder det som dessa lemmar har uppnått och gjort.