Tvagning utan benämning av Allâhs namn

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 31

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som inte tvår sig har ingen bön, och den som inte tvår sig i Allâhs namn har ingen tvagning.”1

Den första delen av hadîthen är muslimerna enade om eftersom det är obligatoriskt att vara ren inför bön. Bönen dementeras på grund av utebliven rening. Däremot råder en känd kontrovers gällande utebliven benämning av Allâhs namn inför tvagning. Enligt de flesta lärde är benämningen inte obligatorisk. Den åsikten delade Mâlik, Abû Hanîfah, ash-Shâfi´î och Ahmad i en rapportering. Samma åsikt valde al-Khiraqî, Abû Muhammad och andra. Den andra åsikten ålägger benämning innan tvagning, en åsikt som valdes av Ahmad i en annan rapportering, Abû Bakr ´Abdul-´Azîz, al-Qâdhî Abû Ya´lâ och andra bland hans anhängare.

1God via andra enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (203).