Tvagning till Qur’ân-läsning ur mobiltelefonen

Fråga: Behövs tvagning för att läsa Qur’ânen ur mobiltelefonen?

Svar: Nej. Mobiltelefonen är ingen Mushaf. Den är ingen Mushaf och har inte samma dom som en Mushaf.