Tvagning med rosvatten?

Abû Bakr al-Khallâl sade: al-Hasan bin al-Haytham underrättade mig: Jag hörde Abû Dja´far Shâmit al-Qatî´î säga:

”Jag kom in till Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal] och sade: ”Kan jag två mig med vatten från blommor?” Han sade: ”Jag tycker inte om det.” Jag frågade: ”Kan jag två mig med vatten från baljfrukter?” Han sade: ”Jag tycker inte om det.” Jag sade: ”Kan jag två mig med vatten från saffla?” Han sade: ”Jag tycker inte om det.” När jag reste mig upp tog han tag i mina kläder och sade: ”Vad säger du när du går in i moskén?” Jag var tyst. Han sade: ”Vad säger du när du går ut ur moskén?” Jag var tyst. Då sade han: ”Gå och lär dig det.”