Tvagning med blöt trasa

Publicerad: 2010-08-18
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Referens: al-Fatâwâ ash-Shar´iyyah ´alâ al-Mushkil fî al-Masâ’il at-Tibbiyyah, sid. 34

 

Fråga: Vissa människor klarar inte av att två sig. I stället blöter de ned kroppsdelarna med vatten. Är detta tillåtet?

Svar: Det räcker inte med att stryka kroppsdelarna. De måste tvättas. Om de inte klarar av det, får de göra Tayammum.