Tvagning i Allâhs namn i WC

Fråga: Får personen som tvår sig i WC göra det i Allâhs namn?

Svar: Ja, Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) anser att han skall göra det i Allâhs namn eftersom det är obligatoriskt att två sig i Allâhs namn. Således skall han två sig i Allâhs namn ehuru han är i WC. Han skall göra sin plikt.