Tvagning för Sudjûd-ush-Shukr

Fråga: När är det föreskrivet att göra Sudjûd utav tacksamhet (سجود الشكر ) och är det ett villkor att vara tvådd?

Svar: Ja, det är en bön varför tvagning är ett villkor.

Sudjûd utav tacksamhet görs när en gåva förnyas eller när en olycka avvärjs från muslimerna.