Tvagning efter obduktion

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (886)

Fråga: Är den person som obducerar ett lik ålagd att två sig efteråt, sett till att han vidrör liket?

Svar: Det är varken obligatoriskt eller rekommenderat.