Två vilsna begrepp om Allâhs höghet

Publicerad: 2011-05-23
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/540)

 

De som förnekar Allâhs höghet med Hans essens delas upp i två grupper;

1 – De som säger att Allâh är överallt med Sin essens. Det råder inga tvivel om att denna åsikt är en villfarelse som fordrar otro.

2 – De som säger att Allâh är varken uppe, nere, till höger, till vänster, sammanbunden med skapelsen eller åtskild från skapelsen. Denna åsikt förnekar Allâhs existens helt och hållet och skydd sökes hos Allâh. Således sade vissa lärda:

”Om man hade bett oss beskriva något som inte existerar, skulle vi inte ha klarat av att göra det bättre än med denna beskrivning.”

De flydde från något som bevisas av Texterna, intellektet och den naturliga läggningen till något som förnekas av Texterna, intellektet och den naturliga läggningen.