Två villkor för Takfîr

För att göra Takfîr krävs två villkor:

1 – Bevis från Qur’ânen och Sunnah för att handlingen är otro som utesluter dess utövare ur religionen. Det finns faktorer som kallas för ”otro” i Qur’ânen och Sunnah utan att vara den typ av otro som utesluter dess utövare ur religionen. Du måste alltså veta ifall handlingen är otro som utesluter personen ur religionen eller om den utesluter personen ur religionen om den uteblir.

2 – Texten skall tillämpas på personen som enligt bevisen har hädat. Bara för att man har fallit i otro betyder det inte att man har blivit otrogen, vilket det finns bevis för i Qur’ânen och Sunnah.

Vad gäller bevisen i Qur’ânen, säger Allâh (´azza wa djall):

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

”Den som förnekar Allâh efter att ha antagit tron – inte den som är utsatt för tvång, fastän hans hjärta förblir tryggt i sin övertygelse, utan den som frivilligt öppnar sig för otron – sådana [människor] ådrar sig Allâhs vrede och ett hårt straff väntar dem.”1

Om en person tvingas till att säga eller göra något som är otro och gör det, bevisar Qur’ânen att han inte har hädat trots att handlingen är otro. Exempel på det är att en person tvingas till att göra Sudjûd till en staty och gör det. Det råder inga tvivel om att Sudjûd till en staty är otro. Däremot är personen påtvingad, hans hjärta förblir tryggt i övertygelse och han tror på att statyn inte förtjänar någon Sudjûd och att det är otro att göra Sudjûd till den. Sålunda syndar han inte. Hädar man om man tvingas till att säga att Allâh är en i treenigheten samtidigt som ens hjärta är tryggt i tron? Nej, det gör han inte.

Vad gäller bevisen i Sunnah, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâh gläds mer över Sin tjänares ånger än när någon av er gläds över sin kamel som han har sin mat och dryck på och sedan blir av med den. Sedan letar han efter den utan att hitta den. Därefter lägger han sig under trädet och inväntar döden. Rätt som det är står kamelen ovanför honom. Han tar då tag i dess sele och säger: ”Allâh! Du är min tjänare och jag är Din herre.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Han gjorde fel på grund av sin otroliga glädje.”2

Blev han otrogen? Nej. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om mannen som sade till sin familj:

”Efter att jag har dött, skall ni bränna mig och sedan mala mig. Därefter skall ni hälla ut min kropp i havet. Jag svär vid Allâh, att om Allâh klarar av att få mig att återuppstå, kommer Han att straffa mig som ingen annan skapelse.” Därefter befallde Allâh landet att ge tillbaka det som det har fått av honom och havet att ge tillbaka det som det har fått av honom. Sedan sade Han: ”Vad fick dig att göra detta?” Han sade: ”Fruktan för Dig, Herre.” Därpå förlät Han honom.”3

Han trodde inte att Allâh skulle klara av att få honom att återuppstå. Men Allâh förlät honom, trots att tvivel på Allâhs förmåga är otro. Han ville inte beskriva Allâh med oförmåga, utan han handlade på det viset utav fruktan för Allâh (´azza wa djall). Han trodde att han på detta vis skulle undkomma Allâhs straff.

Bröder! Det behövs alltså två viktiga faktorer för att göra Takfîr:

1 – Bevis för att handlingen utesluter personen ur religionen.

2 – Att domen verksställs på individen. Det kan som sagt finnas faktorer som hindrar Takfîr även om uttalet eller handlingen är otro. Dessa hindrande faktorer är kända i Sharî´ah och lov och pris tillkommer Allâh.

Om dessa två villkor inte uppfylls, blir personen som gör Takfîr på sin broder själv otrogen.

1 16:106

2 Muslim (2747).

3 al-Bukhârî (6480) och Muslim (2756).