Två villfarna dogmer

Fråga: Vad är domen för Mâturîdiyyahs dogm?

Svar: Villfarelse. Mâturîdiyyahs dogm är villfarelse liksom Ashâ´irahs och Kullâbiyyahs dogm. Den består av villfarelse.