Två versioner av ”al-Fiqh al-Akbar”

Efter att ha funderat över de lärdes citering av ”al-Fiqh al-Akbar” kom jag fram till ett viktigt resultat. Dess vikt till trots känner jag inte till att någon lärd har uppmärksammat det, nämligen att det finns två böcker som bär på namnet ”al-Fiqh al-Akbar” – och båda tillskrivs Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh):

1 – En återberättas av Hammâd bin Abî Hanîfah. Den har bevisligen hittats på i Abû Hanîfahs namn och består av flera skolastiska och innovativa ämnen. Denna bok har ingen av de tidigare forskande lärde nämnt eller citerat, vilket understryker än mer att den är påhittad i imamens namn. Den har fabricerats av senare skolastiska anhängare till Abû Hanîfahs rättsskola. Hur annars är det möjligt att alla lärda har försummat den sett till Abû Hanîfahs enorma popularitet?

2 – En återberättas av Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî från imamen. Boken går ut på att Abû Mutî´ ställer frågor till Imâm Abû Hanîfah som svarar på dem. Det är denna bok som de lärde kände, läste och citerade. Trots det har vissa konstaterat att boken är skriven av Abû Mutî´ al-Balkhî och inte av Imâm Abû Hanîfah.