Två suror eller två verser efter al-Fâtihah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/262)

370 – Jag frågade min fader om en man som ber Dhuhr eller ´Asr och läser två suror i en Rak´ah. Han svarade:

Det är harmlöst.”

371 – Jag sade till min fader:

Om han läser al-Fâtihah och därefter bara en eller två verser?”

Han svarade:

Det är harmlöst.”