Två sorters skönhetsoperationer

Fråga: Vad är domen för skönhetsoperationer?

Svar: Det finns två typer av skönhetsoperationer.

Den första: Skönhetsoperationer med syftet att ta bort en brist och defekt som antingen finns på människan på grund av en olycka och dylikt eller också om den är medfödd. Denna typ är tillåten eftersom det hör till tillåten behandling. Likaså lät profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mannen som fick sin näsa avhuggen i krig ta en näsprotes av guld1.

Den andra: Att kroppsdelen redan är utvecklad och fullkomlig. I detta fall är det inte tillåtet eftersom det innebär en förändring av Allâhs (´azza wa djall) skapelse. Detta hör till Satans verk som Allâh sade om:

“Och jag skall befalla dem att förvanska Allâhs skapelse.”2

Denna skönhetsoperation är i själva verket en förvanskning, inte en försköning.

1 Abû Dâwûd (4/89), at-Tirmidhî (6/80) och an-Nasâ’î (8/163-164).

2 4:119