Två sorters innovatörer

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

Ahl-us-Sunnah anser att alla kallare till innovationer ska undvikas. Det finns nämligen två sorters innovatörer:

1 – Vanlig innovatör som inte kallar. Han har hamnat i innovationer till följd av att ha påverkats av kallande innovatörer. Det är bra att blandas med dem, kalla dem och behandla dem.

2 – Kallare till sin innovation och ledare inom sin innovation som kallar till sin innovation och förskönar den för människor. Han ska undvikas. Det enda undantaget är om man anser sig själv ha starkare argument än han och därmed kan besegra honom. I så fall ska han utmana honom och debattera med honom. En vanlig individ ska däremot undvika honom, ty oftast är innovatörer beväpnade med retorik som de brukar för att föra folk bakom ljuset. Således ska man undvika folk som kallar till sina innovationer – folk som kallar till Ashâ´irahs dogm, Sûfiyyahs dogm och så vidare. De ska undvika dem. Men den som har hopp om att krossa, överväldiga och besegra en innovatör och avvisa hans innovation, måste göra det. Det kan till och med vara obligatoriskt för vissa.