Två sorters innovationer

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/213)

Allâh (´azza wa djall) sade:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

”Himlarna och jorden är Hans verk.”1

Det vill säga deras Skapare, sade Mudjâhid och as-Suddî. Det är vad den språkliga meningen fordrar. Sålunda säger man att en nyhet är innovation (بدعة). Hadîthen hos Muslim säger:

”Ty varje nyhet är en innovation.”

Därtill finns det två sorters innovationer varav en är den religiösa innovationen som i hadîthen:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”2

Ibland är innovationer språkliga. Exempelvis sade ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) i samband med att han samlade alla bedjande i Tarâwîh bakom en enda imam:

”Detta är en förträfflig innovation.”

12:117

2Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).