Två sorters erinringar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (1/407)

Allâh (ta´âlâ) sade:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!”1

Versen bevisar att människan ska erinra sig Allâh. Erinran delas upp i två typer:

1 – Obligatorisk erinran. Bönen hör till obligatorisk erinran, ty den består av Qur’ân-läsning, Rukû´, Sudjûd, prisning och högaktning av Allâh och så vidare.

2 – Rekommenderad erinran liksom prisning av Allâh, frivillig bön och så vidare.

Erinran kan också delas upp i två typer ur en annan synvinkel:

1 – Kroppsdelarnas erinran i form av tal och handlingar. Denna typ utförs av både troende och hycklare.

2 – Hjärtats erinran. Denna typ utförs endast av troende.

12:152