Två sorters Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Hur skall Ahl-ul-Bid´a behandlas i jordiska sakfrågor liksom handel?

Svar: Det finns två sorters Ahl-ul-Bid´a:

1 – En sort döljer sina innovationer och offentliggör inte dem och propagerar inte dem. I detta fall är det harmlöst att Ahl-us-Sunnah gagnas av dem vid behov eller samtalar med dem om något nödvändigt.

2 – En sort offentliggör sina innovationer och propagerar dem i form av böcker, predikstolar eller samlingar för att sprida sina innovationer. Deras fientlighet mot Ahl-us-Sunnah är uppenbar och deras hat mot dem är strävt. Det beror på att Ahl-us-Sunnah fördömer Ahl-ul-Bid´a och avvisar deras falskheter för att stödja sanningen och krossa osanningen. Denna sort måste Ahl-us-Sunnah bojkotta eftersom de vidhåller sina innovationer, godtar inte råden och hatar Ahl-us-Sunnah.

Bojkotten handlar om att inte tala med dem, sitta med dem eller ens hälsa till dem. Så var Salaf gentemot Ahl-ul-Bid´a. Så gäller det i princip.

Om en Sunnî behöver handla, skall han först och främst leta efter Ahl-us-Sunnah för att slutföra sitt ärende hos dem och gagna dem och sig själv. Han skall åtminstone leta efter dolda Ahl-ul-Bid´a eller Ahl-us-Sunnah som inte förmår att stödja och försvara Sunnah men är naturliga och rättar sig efter de lärda. Och om han inte hittar någon annan än den andra sortens Ahl-ul-Bid´a och är nödgad att tala med dem för att handla, så får han göra det. Dock skall han råda dem om han anser att det finns nytta med att råda dem.