Två Raka´ât innan Maghrib

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/322-323)

456 – Jag frågade min fader om två Raka´ât innan Maghrib. Han svarade:

Hur många hadîther finns inte i sakfrågan1!”

Jag frågade min fader vad han tyckte om den som ber då. Han varken fördömde eller kritiserade det.

1Ahmad (3/192), al-Bukhârî (503) och Muslim (836).