Två Raka´ât innan Fadjr täcker de två Raka´ât för moskén

Fråga: Om jag går in i moskén efter böneutropet till Fadjr, skall jag då först be två Raka´ât för moskén och sedan två frivilliga Raka´ât innan Fadjr?

Svar: Två frivilliga Raka´ât innan Fadjr täcker de två Raka´ât för moskén. Be två frivilliga Raka´ât innan Fadjr, de täcker de två Raka´ât för moskén.