Två Raka´ât för moskén under Iqâmah

Fråga: Om jag går in i moskén under tiden som Iqâmah läses, får jag då be två snabba Raka´ât för ingången i moskén och sedan sluta mig till samlingen?

Svar: Nej:

”När Iqâmah läses för en bön, så får ingen annan bön än den obligatoriska bönen bes.”1

Hadîthen är autentisk.

Alltså får du inte be någon annan bön än den som Iqâmah har lästs för.

1Muslim (710).