Två Raka´ât för böneplats

Fråga: Är det föreskrivet att be två Raka´ât för böneplatser (مصلى) liksom det är för moskéer?

Svar: Nej. De är inte moskéer. De är böneplatser.