Två Raka´ât efter ´Asr

3174 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät inte bli att be två Raka´ât innan Fadjr och två Raka´ât efter ´Asr.

Rapporterad av Ibn Abî Shaybah i ”al-Musannaf” (2/352): ´Affân berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss: Ibrâhîm bin Muhammad bin al-Muntashir berättade för oss, från sin fader som bad två Raka´ât efter ´Asr. När han blev frågad om det sade han:

”Om jag ber dem för att jag har sett Masrûq be dem, så var han trots allt pålitlig. Men jag frågade faktiskt ´Â’ishah om det och hon sade:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät inte bli att be två Raka´ât innan Fadjr och två Raka´ât efter ´Asr.”

Berättarkedjan är autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor. Alla återberättare är tvivelsutan pålitliga. Jag har tagit med den för att den är autentisk och har en stark kedja samt för att Muhammad bin al-Muntashir praktiserade den tillsammans med den ädle efterföljaren Masrûq. För övrigt rapporteras hadîthen hos bland andra al-Bukhârî och Muslim.