Två och två eller fyra

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/327)

461 – Jag hörde min fader bli frågad hur frivilliga böner ska bes på dagen och natten. Han svarade:

Två och två Raka´ât. Och om han ber fyra Raka´ât, fördömer jag inte honom för det. Ty Ibn ´Umar ansåg det vara harmlöst att be fyra Raka´ât1.”

1Ibn Abî Shaybah (2/274).