Två kusiner

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ

”Qârûn hörde till Mûsâs folk men han uppträdde övermodigt mot dem.”1

Ibn ´Abbâs sade:

”Han var Mûsâs kusin.”

Samma sak sade Ibrâhîm an-Nakha´î, ´Abdullâh bin al-Hârith bin Nawfal, Simâk bin Harb, Qatâdah, Mâlik bin Dînâr, Ibn Djuraydj och andra. Ibn Djuraydj sade:

”Qârûn var son till Yashar som var son till Qâhith. Mûsâ var son till ´Imrân som var son till Qâhith. De flesta lärde anser dock att de var kusiner – och Allâh vet bättre.”

Qatâdah sade:

”Vi brukade säga att han var kusin med Mûsâ bin ´Imrân. Till följd av hans vackra Tora-läsning kallades han för “upplysaren”. Men Allâhs fiende hycklade liksom samariten hycklade varefter hans högmod på grund av rikedomen blev hans undergång.”

128:76