Två korta Raka´ât

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/408)

576 – Jag frågade min fader om mannen som ber två Raka´ât medan imamen predikar. Han svarade:

Ja, han ska be två korta Raka´ât.”

577 – Jag frågade min fader om mannen som kommer in en fredag medan imamen predikar. Han svarade:

Han ska be två korta Raka´ât.”