Två klädesplagg som uppfyller Djilbâbs syfte

Publicerad: 2010-05-22
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (101)

 

Vår Herre (´azza wa djall) befallde kvinnan att ha på sig Djilbâb. Vi känner till syftet, nämligen att hon täcker sig och döljer sina skönheter. Alltså är syftet med denna befallning att avvärja prövningar.

Om en Djilbâb ersätts med ett annat klädesplagg och har ett annat namn, som exempelvis de två klädesplaggen – en ovandel och en underdel – som kvinnorna har på sig i Syrien och Jordanien och som varken kallas för ”´Abâ’ah” eller ”Djilbâb”, samtidigt som det täcker som en Djilbâb, så uppnår det precis samma syfte.

Således är det obligatoriskt att täcka kroppen med klädesplagg som ´Abâ’ah eller tom bättre om det finns. Trots det, måste hon ha på sig Khimâr i vilket fall som helst.

Syftet är alltså inte ´Abâ’ah i sig. Syftet är att kvinnan avskärmar sig själv från männens blickar. Om det då finns ett annat klädesplagg som uppnår samma syfte samtidigt som hon har på sig Khimâr, så är det tillåtet och ingen skada är skedd.