Två hundar dödar bytet

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/897)

1210 – Jag sade till min fader:

Vad gäller om en muslim skickar iväg sin jakthund och sedan finner den med en annan hund; båda har varit med om att döda bytet?”

Han svarade:

Han ska inte äta av det.”