Två hemligheter bakom den uppnådda kunskapen

De lärda har inte uppnått sin kunskap via önskan och förhoppningar. De har uppnått sin kunskap via allvar och möda. De spenderade sina dagar och nätter på kunskap så att de växte till sig. Vissa fromma människor sade om uppförandet som dock också kan implementeras på kunskapen:

”Den vars början är brännande kommer att få ett upplyst slut.”

Den vars studier börjar mödosamt kommer att få ett upplyst slut; han lyser upp både sin egen tillvaro och andras tillvaro. Den som läser de lärdas biografier inser att de sökte kunskap seriöst från barnsben. De strävade efter och reste för kunskapen. Den som inte reser för att studera kommer inte heller att få elever. Därför rekommenderar jag er att läsa de lärdas biografier. Det finns inget som motiverar studier som läsning i de lärdas biografier och kännedom om hur de lärde sig och härdade med studierna, memoreringen och mycket annat.

Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî (rahimahullâh) blev frågad om memorerings medicin. al-Bukhârî memorerade hundratusentals hadîther och på den tiden fanns det olika medel till memoreringen. Den här personen trodde att al-Bukhârî brukade något. Vissa åt speciella saker för att stärka minnet. Han svarade:

”Jag vet av erfarenhet att inget nyttar memoreringen som personens intresse och myckna läsning.”

Två saker med andra ord:

1 – Studentens intresse. Så var de lärda. Det måste finnas intresse, vilja och starkt iver. Du skall söka kunskap dag och natt. Dina tankar skall hela tiden vara på kunskapen.

2 – Mycken läsning. Få inte nog av kunskapen. Kunskapen är din ädla gäst. Om du ärar honom, stannar han kvar hos dig, och om du lämnar honom, lämnar han dig. Så mycket som du ger till kunskapen ger kunskapen till dig. Så mycket som du försummar av kunskapen försummar kunskapen av dig.

Memoreringen är grunden till kunskapen. De lärda brukade memorera. Bry dig inte om den som lockar dig från memoreringen. Memoreringen stannar medan förståelsen kommer och går. Förståelsen kommer när minnet är ankrat och då förblir både memoreringen och förståelsen.