Två frimurare som förstörde egyptiska ungdomar och författare

Fråga: Anses Djamâl-ud-Dîn al-Afghânî och Muhammad ´Abduh vara erkända lärda? Hur är deras tillstånd? Vari ligger deras avvikelse?

Svar: De var två frimurare som har förstört sin tids ungdomar i Egypten. De har förstört många författare däribland Muhammad Rashîd Ridhâ. Jag har en avhandling om honom benämnd ”Rudûd Ahl-il-´Ilm”. På grund av tidsbrist hänvisar jag till boken ”Manhadj-ul-Madrasah al-´Aqliyyah fît-Tafsîr” och ”Djamâl-ud-Dîn al-Afghânî fî Mîzân-il-Islâm”. De två hör till villfarelsens ledare och är närmare otron.