Två frågor till ateisten

Allah [Islamic phrases=”Tabaraka wa Ta’ala”]F[/Islamic] sade:

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

Skapades de kanske ur intet? Eller är de själva skaparna?”1

Detta är bevisning mot dem där de antingen får underkasta sig sanningen eller också gå bortom all rimlighet och föreskrift. I och med att de förkastar Allahs enhet och beljuger Hans sändebud [Islamic phrases=”Alaihish Shalatu was Salam'”]k[/Islamic], fordrar det även att de dementerar att Allâh har skapat dem. Både rimligheten och föreskriften konstaterar att sakfrågan kan bara bemötas med tre alternativ:

1 – De skapades ur intet. Det vill säga att ingen Skapare skapade dem. De har alltså blivit till utan bildning eller Bildare. Ett sådant alternativ är en omöjlighet.

2 – De skapade sig själva. Ännu en omöjlighet då det är otänkbart att de har bringat sig själva till existens.

3 – Om båda alternativen är odugliga och omöjliga kvarstår det tredje och enda rätta alternativet – Allah har skapat dem. Med det sagt vet man också att bara Han har rätt att dyrkas. Ingen annan får eller förtjänar att dyrkas.

152:35