Två fördömda teser

Nu´aym bin Hammâd sade:

Den som liknar Allâh vid Hans skapelse har hädat. Den som förnekar det som Allâh har beskrivit Sig själv med har hädat. Det finns ingen liknelse i det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Allâh med.”

Det stämmer. Vi ber Allâh skydda oss mot liknelse och mot dementi av egenskapsrelaterade hadîther. Den förståndige dementerar inget bekräftat. Det finns nämligen två fördöma teser här:

1 – Den som tolkar och avleder från den bokstavstrogna skildringen. Salaf varken tolkade dem eller vinklade dem. De trodde på dem och framförde dem ordagrant.

2 – Den som bekräftar dem överdrivet och föreställer sig dem som människans egenskaper och målar upp dem i sitt sinne. Det är okunnighet och villfarelse.

Egenskaper medföljer den beskrivne. Hur kan vi föreställa oss Hans beskaffenhet när vi har varken sett Honom (´azza wa djall) eller hört någon berätta att han har sett Honom samt att Han (ta´âlâ) säger:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1?

Detsamma skall sägas om Hans egenskaper; vi accepterar dem och tror på dem som sanna och ser till att inte jämföra dem eller föreställa oss dem.

Muhammad bin Makhlad al-´Attâr sade: ar-Ramâdî underrättade oss:

Jag frågade Nu´aym bin Hammâd om Hans (ta´âlâ) ord:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

Han är med er, var ni än befinner er.”2

Han sade: ”Det betyder att ingenting undkommer Hans kunskap. Ser du inte att Han säger:

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ

När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde.”3?

142:11

257:4

358:7