Två förbjudna frågor

Min dogm, min faders dogm och hans företrädande imamers dogm är baserad på två meningar:

1 – Inte fråga ”Varför?” om Hans (´azza wa djall) handlingar.

2 – Inte fråga ”Hur?” om Hans (tabârak wa ta´âlâ) egenskaper.

Jag ber Allâh den Givmilde låta oss vara avhållsamma från det som min fader uppmanade avhållsamhet ifrån. Han brukade fördöma den här världen och uppmana att man nöjer sig med lite av den.