Två fel i benämningen ”Wahhâbiyyah”

Benämningen ”Wahhâbiyyah” är fel när det kommer till formuleringen och betydelsen.

Beträffande formuleringen, tillskrivs inte kallet personen som stod för kallet, nämligen Shaykh Muhammad, utan hans fader ´Abdul-Wahhâb som inte hade något med kallet att göra. På så sätt är tillskrivningen fel enligt den arabiska analogin. Den korrekta tillskrivningen skall i så fall vara ”Muhammadiyyah”. Motståndaren såg emellertid att en sådan tillskrivning är fin och inte alls motbjudande. Till följd därav bytte de ut den mot den förfalskade tillskrivningen.

Beträffande betydelsen, har det här kallet inte lämnat Salafs ramar bland följeslagarna, efterföljarna och deras efterföljare. Istället är det obligatoriskt att kalla kallet för ”Salafiyyah”. Ty personen som stod bakom det har inte innoverat något som han skall tillskrivas till skillnad från innovationerna från kallarna till vilsna sekter som Ismâ´îliyyah och Qarâmitah. Om dessa sekter hade kallats för ”Salafiyyah”, skulle människorna och historien förkastat benämningen eftersom de inte alls följer Salafs väg. Istället är det sekter som är innoverade av deras grundare.

Därför är den korrekta benämningen till Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall ”Muhammadiyyah” eller ”Salafiyyah”. Men i och med att denna benämning förargade fienderna, förvrängde de den. Därför var benämningen ”Wahhâbiyyah” inte känd bland Shaykhens anhängare. Den kom från deras motståndare. I själva verket stämplar de alla som följer Salaf med det öknamnet. Motståndarens syfte med öknamnet är att utesluta kallet från den sunda metodiken. De har uteslutit det från de fyra rättsskolorna och säger att det är en femte rättsskola innerst drivna av avund efter att sanningen klargjorts för dem.