Två böcker varje Salafî skall läsa

Imâm, Österlandets Hâfidh och imamernas Shaykh ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî (rahimahullâh). Hans två böcker – ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah och an-Naqdh ´alâl-Marîsî – tillhör de bästa och nyttigaste böckerna som har skrivits inom trosläran. Varenda en som vill ha den korrekta trosläran och veta vad följeslagarna, efterföljarna och imamerna trodde på skall läsa hans två böcker. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) rådde starkt att dessa två böcker läses och hans högaktade dem oerhört mycket. Däri fastställs Tawhîd och Allâhs namn och egenskaper via Uppenbarelsen och intellektet på ett sätt som inte finns i andra böcker.