Två av kvinnans specifika drag

Fråga: Vad betyder Allâhs (´azza wa djall) ord:

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

”Ännu en av dem som växer upp omgiven av bjäfs och grannlåt och som har svårt att reda sig i en diskussion!”1?

Svar: Den ädla versen betyder att Allâh fördömer idoldyrkarna. De ansåg att änglarna är kvinnor och Allâhs döttrar. De associerade med Allâh det som de hatar och med sig själva det som de önskar. Därför säger Allâh:

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

”Ännu en av dem som växer upp omgiven av bjäfs och grannlåt och som har svårt att reda sig i en diskussion!”

Det vill säga är den som är på det viset liksom den som inte är på det viset? Vem är det som inte är på det viset? Mannen:

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ

”Ännu en av dem som växer upp omgiven av bjäfs och grannlåt…”

Det är en egenskap:

وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

”… och som har svårt att reda sig i en diskussion!”

Det är en annan egenskap. Vem tillämpas dessa två egenskaper på? Kvinnan. Det är kvinnan som växer upp i smycken och förses med olika smycken och kläder som hon förskönar sig med. Därför lät Allâh henne klä sig i kläder som inte männen får. Exempel på ett sådant klädesplagg är siden. Det är förbjudet för männen att klä sig i siden, tillåtet för kvinnorna. Den stackars kvinnan är i behov av något att försköna och utsmycka sig med. För mannen räcker det att han är manlig:

وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

”… och som har svårt att reda sig i en diskussion!”

Är kvinnan bra eller dålig på att disputera? Dålig. Det är sällsynt att en kvinna disputerar som en man. Därav fördömer Allâh (´azza wa djall) idoldyrkarna för att tillskriva Honom det ofullkomliga könet medan de tillskriver sig själva det fullkomliga.

143:18