Två av de bästa och nyttigaste böckerna inom Tawhîd

85 – an-Naqdh ´alâ Bishr al-Marîsî

Skriven av ´Uthmân bin Sa´îd. Han hette Abû Sa´îd ´Uthmân bin Sa´îd bin Khâlid bin Sa´îd ad-Dârimî at-Taymî as-Sidjistânî. Han anses vara en av Shâfi´iyyahs Fuqahâ’ för att han tog Fiqh från al-Buwaytî.

ad-Dârimî är en tillskrivning till Dârim bin Mâlik bin Handhalah bin Zayd bin Manâh bin Tamîm.

Han föddes strax innan 200. Han levde i Djurdjân och Harâh. Han reste mycket för att söka kunskap. Han dog i Harâh i Dhûl-Hidjdjah 280.

Abû Zur´ah ar-Râzî sade om honom:

”Han fick i gåva att kunna skriva bra böcker.”

Abûl-Fadhl al-Djârûdî sade:

”´Uthmân bin Sa´îd var en imam som följdes under tiden som han levde och efter hans död.”

86 – ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah

Skriven av ´Uthmân bin Sa´îd.

Ibn-ul-Qayyim sade:

”Hans två böcker tillhör de bästa och nyttigaste böckerna som har skrivits inom trosläran. Varenda en som vill ha den korrekta trosläran och veta vad följeslagarna, efterföljarna och imamerna trodde på skall läsa hans två böcker. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) rådde starkt att dessa två böcker läses och hans högaktade dem oerhört mycket. Däri fastställs Tawhîd och Allâhs namn och egenskaper via Uppenbarelsen och intellektet på ett sätt som inte finns i andra böcker.”

Kuriosa:

Det var ´Uthmân bin Sa´îd som stod upp mot Muhammad bin Karrâm, som sekten Karrâmiyyah tillskrivs, i Harâh. Han avvisade hans innovationer och varnade människorna för honom så att han kördes ut ur Harâh. Då visade han sin innovation i Naysâbûr. Till följd därav fängslade ledaren Muhammad bin Tâhir honom och lät honom sitta där i åtta år.