Två av barnen ber inte

Fråga: En äldre kvinna lider av blodpropp och har fem barn. Två av barnen ber inte. Vad är modern skyldig? Är det hon eller fadern som syndar?

Svar: Fadern ansvarar för barnen. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Mannen är en herde över sin familj och han ansvarar för den.”

Dolda företeelser i hemmet som fadern inte känner till skall modern berätta för honom och rena sitt samvete.

Problemet ligger i att hon säger att två barn inte ber. Det är ett ytterst stort problem. Om de varken ber i moskén eller hemma så är de otrogna om de är könsmogna och vid sinnet. Avsaknad bön är större otro som tar ut personen ur religionen. Jag har skrivit en bok om det. Den är liten till storleken, stor till betydelsen. Den tar upp bevisen ur Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas uttalanden att helt avsaknad bön är större otro som utesluter personen ur religionen. Personen är en avfälling. Om han återvänder till islam och börjar be, så är det målet. Annars skall makthavaren avrätta honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Döda den som byter sin religion.”

Dock har Allâh inte stängt dörren till ångern. Dörren till ångern är öppen. Den som inte ber måste ångra sig inför Allâh. Han behöver inte ta igen bönerna som han har gått miste om. Han får börja om från början och börja be. Ångern stryker bort de gamla synderna, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag hoppas att modern, och framför allt fadern, har koll på de två barnen som inte ber.