Två änkors sorgeperiod

Fråga: En man dog och lämnade efter sig två makar. Den ena makan födde efter hans bortgång. Den andra var steril. Upphör den förstnämnda kvinnans sorgeperiod med förlossning?

Svar: Om en make har två makar varav en är gravid och sedan dör varpå den gravida föder efter exempelvis en vecka eller en dag, upphör hennes vänteperiod och sorgeperiod. Den andra makan bibehåller sin sorgeperiod till dess att fyra månader och tio dagar har gått. Och om hon är gravid upphör den med födseln. Måhända föder hon först efter tio månader. Var och en har sin dom.